Wat kun jij met Ambachtelijke Zingeving?

  • Je onderscheiden
  • Nieuwe klanten bereiken
  • Je bezinnen op de gang van zaken
  • Starten met een nieuw project
  • Een missie formuleren

Je onderscheiden

Jij werkt, bijvoorbeeld, bij een outplacementbureau, en helpt een bank bij de reorganisatie. Je bent niet de enige. De bancaire wereld zal grondig gereorganiseerd worden komende jaren. Iedereen weet het, iedereen weet hoe lastig dit wordt, terwijl geld meestal niet het eerste probleem is bij het herplaatsen van werknemers. Wat gebeurt er? 90 procent blijft letterlijk op de bank zitten. Zij hebben in de loop der jaren veel extra’s opgebouwd waar ze maar moeilijk afscheid van kunnen nemen. Zeker niet als er geen uitzicht is op een baan waar ze meer zin in hebben. Maar zoeken outplacementbureaus naar banen waar mensen uit de bancaire wereld zin in hebben? Nee.

Kan dat anders? Zeker. Sinds de financiële crisis hebben medewerkers uit de bancaire wereld zoveel naar hun hoofd geslingerd gekregen dat velen van hen op feestjes niet meer durven zeggen waar ze werken. Zij staan niet meer achter de doelen van hun werk. Dat is een zingevingsprobleem passend binnen Z4, zinvolheid, een van de categorieën van Gude. Zou het niet mogelijk zijn dat medewerkers uit de bancaire wereld bij een volgende baan juist op zoek zijn naar die vierde Z, naar zinvol werk?

Outplacementbureaus die zich willen onderscheiden, werken in de toekomst op basis van de vier Z-ten. Daardoor gaan de mensen die zij zoeken niet langer van werk naar werk, maar van werk naar zin.

Hoe? Werk verZetten helpt je op weg.

 

Nieuwe klanten bereiken

Jij werkt, bijvoorbeeld, als consultant bij een re-integratiebureau. Jullie willen innoveren. Wie niet? Vaak is vernieuwen flauwekul. Soms niet, en kun je er nieuwe klanten mee bereiken. Stel, jullie hebben je voorgenomen je niet langer alleen te richten op mensen die ziek geweest zijn en weer een plaats op de arbeidsmarkt hopen te vinden. Wat dan? Voorkomen is beter dan genezen. Dus? Jullie willen je richten op preventief ziekteverzuim.

Hoe? Bijvoorbeeld door binnen bedrijven met werknemers, managers, leidinggevenden gesprekken te voeren over de zin in werk van bedrijf/functie/werknemer. En met zin bedoelen we dan een van de betekenissen die Gude aan Zin gaf, een van de Z-ten van Gude. Zo kun je in een vroeg stadium ontdekken wanneer iemand niet op zijn plek zit. Wanneer een van de Z-ten ontbreekt in je werk, zei Gude, gaat het schuren. Dat schuren geeft stress, en stress is een van de indicatoren voor uitval. Weet je die stress vroeg op te sporen, de zingevende factoren van een werknemer binnen een bedrijf te verbeteren dan is de kans groot dat uitval uitblijft.

Consultants van een re-integratiebedrijf dat zich specialiseert op ambachtelijke zingeving kunnen aantrekkelijk zijn voor verzekeringsbedrijven, die manieren zoeken om langdurige en kostbare uitval als gevolg van burn-out te voorkomen.

Hoe? Werk verZetten helpt je op weg.

 

Je bezinnen op de gang van zaken

Er heerst spanning op de werkvloer. Er sijpelt energie weg. Ze noemen jou de baas. Daar heb je een hekel aan. Maar je bent wel verantwoordelijk voor de gang van zaken. Schoorvoetend wil je wel toegeven dat sommige medewerkers minder zin in hun werk lijken te hebben. Gaan we daarover praten? Toch niet over zoiets vaags als zingeving?

Daarom spreken wij over ambachtelijke zingeving. Het ambachtelijke geeft aan dat je aan die zin kunt werken, met je handen. Wij hebben geen theorie, wij beoefenen geen wetenschap. Wij bieden je een bril aan waardoor je scherper naar je eigen werkelijkheid leert kijken. Die bril bestaat uit de vier betekenissen van zin. Daarmee kun je achterhalen waar de energie wegsijpelt, bij wie en waardoor? Wat er verbeterd kan worden aan de ruimte waarin jullie werken. Of iedereen eigenlijk wel in staat is, zijn taken goed te verwoorden. Zo niet, dan brengen wij jullie weer op een lijn. Ten slotte kunnen doelen in het werk en in het leven van medewerkers veranderen, waardoor zinvol ineens zinloos lijkt te worden.

Een voorbeeld. Wij spraken met een bankmedewerker die tegen een burn-out aan zat. Hij leek gebrek aan energie te hebben. Hij bleek gebrek aan doelen te hebben. Ontslag? “Ik vind mijn werk leuk, ik kan niets anders, ik heb een gezin en een huis onderwater. Nee, geen ontslag.” Hij werkt nu vier dagen in de week. Op de vijfde geeft hij Nederlands aan vluchtelingen, wat hij uiterst zinvol werk vindt. Evenwicht herstelt, energie stroomt opnieuw.  

Hoe? Ambachtelijke Zingeving helpt je op weg.

 

Starten met een nieuw project

Het gaat goed met je bedrijf, je staat voor de start van een nieuw project. Een mooi moment om een avondje te gaan bowlen. Neem dan de dag ervoor de tijd om te zien of het zo goed gaat als jij je voorstelt. Staat iedereen achter het doel van het nieuwe project? Is dat eigenlijk wel zo helder omschreven? En de taken die iedereen gaat uitvoeren, zijn die eenduidig? Of hebben, bij nader inzien, verschillende teamleden andere opvattingen?

Een voorbeeld. Wij spraken met een groep ingenieurs. De emoties liepen hoog op, en dat was niet voor de eerste keer. Bij nadere beschouwing bleek de ergernis bleek niet in het team te schuilen, maar bij slecht functionerende onderaannemers. “Kunnen we,” zo vroeg de projectleider, “die taken er niet bijnemen, en zo de frustratie wegnemen?” Het idee viel in goede aarde en wordt inmiddels uitgevoerd. Bezinning op de taken van het werk zorgde voor nieuwe energie.”

Aan de hand van journalistieke interviews achterhalen wij onduidelijkheden, maken die bespreekbaar, en lossen zo onenigheid op.

Hoe? Ambachtelijke Zingeving helpt je op weg.

 

Een missie formuleren

Flauwekul vind je al die missies. Maar ken je dit verhaal? In 1961 bezocht president John F. Kennedy voor het eerst het NASA-hoofdkantoor. Hij vroeg aan een van de aanwezige schoonmakers: ‘Wat doe jij hier?’ Hij antwoordde: ‘“I’m helping put a man on the moon!".

Wij werkten voor twee grote ziekenhuizen die een alliantie moeten aangaan. Niet makkelijk, zoals de dichter Nijhoff zegt: ‘Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren…’. Maar wel buren met een zeer verschillende signatuur. Hoe smeed je uit een liberale en een antirevolutionaire achtergrond één visie? Door Engels te gaan praten, dacht men het probleem op te lossen. Men belandde in een Babylonische spraakverwarring. Daarna presenteerde men trots een Nederlandstalige visie waaraan zo lang geschaafd en gepolderd was, dat er niets onderscheidends meer in stond. Op basis van ambachtelijke zingeving en journalistiek onderzoek begonnen we opnieuw. Het werkte. Door samenwerking ontstond er een zinvolle missie.

Het idee dat iedereen bijdraagt aan het doel van de onderneming is sterk zingevend, in de betekenis van zinvol. Op basis van de vier betekenissen van zin helpen wij u de missie voor uw organisatie te formuleren.

Hoe? Ambachtelijke Zingeving helpt je op weg.

 

Blog

Recht op onbereikbaarheid, is dat geen onzin op stelten?

Recht op onbereikbaarheid, is dat geen onzin op stelten?

Eindelijk krijg ik een recht op onbereikbaar. Dat werd tijd, ik dreigde al jaren te bezwijken onder de digitale leiband die mij overal naar toe sleurt.

Volvo bouwt met slimme reclame aan een gemeenschap

Volvo bouwt met slimme reclame aan een gemeenschap

Dit wordt geen reclame voor Volvo. Het gaat wel óver een reclame voor Volvo. Over een goede, effectieve reclame, die ik vroeger zonder te kijken als een open deur had omgeslagen.

Schoonmakers krijgen door ‘het lekkere’ zin in hun werk

Schoonmakers krijgen door ‘het lekkere’ zin in hun werk

Meer dan 21.000 mensen deden op donderdag 11 oktober 2018 mee aan de meest zingevende maaltijd van Nederland: het Nationaal Integratiediner.

Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.