Van financiële zelfontplooiing naar ambachtelijke zingeving

Zingeving. Vage term. René Gude, voormalig Denker des Vaderlands, is met dat begrip aan de slag gegaan. Hij onderscheidt vier soorten ‘zin’. De eerste noemt hij het zinnelijke, het lekkere, het lijfelijke aspect, het lustvolle. De tweede noemt Gude het zintuiglijke, het esthetische. De derde het zinrijke. Gude: ‘We ervaren zin, doordat we volzinnen maken, in staat zijn te verwoorden wat we beleven, ervaren, maken, doen. Dit is de meest letterlijke vorm van zingeving door betekenisgeving.’ Als laatste onderscheidt Gude het zinvolle, dat je bijvoorbeeld achter de doelstelling staat van de onderneming of de organisatie waar je werkt.

Blog

Ons Binnenring als Buitenkans

Ons Binnenring als Buitenkans

Gedrieën lopen we door de knellende deur de Bakkerswinkel op het terrein van de Westergasfabriek binnen. ‘Komen jullie voor de workshop? Dan mogen jullie meelopen naar boven.’

Perfectionisme werkt aanstekelijk

Perfectionisme werkt aanstekelijk

‘Perfectionisme, volksziekte van een nieuwe generatie’ kopte Trouw maandag. Uit Brits onderzoek blijkt dat de sociale druk die twintigers ervaren om perfect te zijn afgelopen drie decennia met 30 procent is toegenomen.